Dialoog: ‘Ik zie, ik zie …Lokale Democratie’

U bent van harte uitgenodigd voor de dialoog: ‘Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!’ In deze dialoog willen we met inwoners onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en gemeente. De dialoog vindt plaats op 4 april van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.

Brief aan College

Op de bijeenkomst van 3 december is er een bijeenkomst geweest over het onderwerp ‘Leefbare Bereikbaarheid Leidschendam’. Het Platform had een brede groep belanghebbenden uitgenodigd om het met elkaar te hebben over hoe dit goed aangepakt kan worden. Het Platform staat een integrale aanpak voor waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Na de bijeenkomst zijn enkele leden van het Platform ook bij een aantal fracties van de gemeenteraad langs geweest om onze plannen toe te lichten. Zowel uit de bijeenkomst als de fractiebezoeken zijn vele nuttige suggesties naar voren gekomen. Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een brief aan het College van B&W. Deze brief kunt u hier lezen:  brief Bereikbaarheid LV def