Achtergrond

Lokale Democratie staat sterk in de belangstelling en is volop in ontwikkeling. Dat blijkt onder andere uit de aandacht en inspanning die hiervoor vanuit zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als in vele gemeenten geleverd wordt. Daar zijn diverse redenen voor.

In algemene zin is betrokkenheid van inwoners bij hun directe leefomgeving een goede zaak. Door onder meer decentralisaties in het sociale domein, de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie is het van belang betrokkenheid en burgerparticipatie te stimuleren.