Home

Welkom op de website van

Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg

Vormgeving burgerparticipatie

Momenteel is er binnen de gemeente een proces in gang gezet om meer handen en voeten te geven aan burgerparticipatie. Vanuit het Platform Lokale Democratie is hierover dit document opgesteld. Het is bedoeld als input voor de gesprekken hierover. Enige tijd geleden heeft het PLD dit document met dit doel ook al aan de gemeente toegestuurd.

Doelstelling van het Platform Lokale Democratie

Het Platform Lokale Democratie Leidschendam–Voorburg wil een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen. Verder wil het een bijdrage leveren aan zowel de landelijke als de lokale visie op lokale democratie.