Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie op 5 juni

U bent van harte uitgenodigd voor de Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie. Deze bijeenkomst is zowel bedoeld voor degenen die er op 4 april bij waren als voor nieuwkomers. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.

Dialoog: ‘Ik zie, ik zie …Lokale Democratie’

U bent van harte uitgenodigd voor de dialoog: ‘Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!’ In deze dialoog willen we met inwoners onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en gemeente. De dialoog vindt plaats op 4 april van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.

Brief aan College

Op de bijeenkomst van 3 december is er een bijeenkomst geweest over het onderwerp ‘Leefbare Bereikbaarheid Leidschendam’. Het Platform had een brede groep belanghebbenden uitgenodigd om het met elkaar te hebben over hoe dit goed aangepakt kan worden. Het Platform staat een integrale aanpak voor waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Na de bijeenkomst zijn enkele leden van het Platform ook bij een aantal fracties van de gemeenteraad langs geweest om onze plannen toe te lichten. Zowel uit de bijeenkomst als de fractiebezoeken zijn vele nuttige suggesties naar voren gekomen. Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een brief aan het College van B&W. Deze brief kunt u hier lezen:  brief Bereikbaarheid LV def

Bijeenkomst Bereikbaarheid

Met betrekking tot de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg is veel te doen. Het Platform is van mening dat een zo integraal mogelijke benadering met zo veel mogelijk relevante  belanghebbenden noodzakelijk is. Een concept aanpak hiervoor is opgesteld. Dat kunt u hier vinden: Projectplan Leefbare bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg 2019-2030

Maandag 3 december is er een bijeenkomst om het hierover te hebben. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

Tijd: 19.30 (inloop v.a. 19.15)

Locatie: Wijkleercentrum ‘Alles voor Elkaar’ / Heil en Hulp Kerk.

Adres: Veursestraatweg 185, Leidschendam.

Dat is bij de hoofdingang van Park Schakenbosch direct aan uw linkerhand.

Bijeenkomst 21 nov

Op woensdagavond 21 november organiseert het Platform een interactieve bijeenkomst met als thema:

“Ik zie, ik zie  …  Lokale Democratie!”

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en organisaties die betrokken zijn of willen zijn bij de voorbereiding en uitvoering van beleid van de gemeente Leidschendam – Voorburg.

Op de bijeenkomst zal het Platform eerst zichzelf voorstellen en toelichting geven op haar visie en missie. Er zal ook kennis en ervaring worden ingebracht die is opgedaan op de landelijke Dag van de Lokale Democratie van 16 november. Vervolgens zullen in groepjes ervaringen uitgewisseld worden over het samenspel tussen gemeente en inwoners. De uitkomsten van deze gesprekken zullen daarna plenair worden besproken.  Een verslag van de bijeenkomst zal onder de aandacht van de Gemeenteraad en het College worden gebracht.

Praktische gegevens:

Datum:            21 november

Tijd:                 19.30 – 22.00

Inloop:             v.a. 19.15

Adres:             Hulp en Heil Kerk / Wijkleercentrum ‘Alles voor Elkaar’

Veursestraatweg 185

Dit is bij de hoofdingang van Park Schakenbosch

Aanmelding:  per mail aan lokaledemocratie@hotmail.com