Berichten

2019

Vormgeving burgerparticipatie 19 september 2019

Momenteel is er binnen de gemeente een proces in gang gezet om meer handen en voeten te geven aan burgerparticipatie. Vanuit het Platform Lokale Democratie is hierover dit document opgesteld. Het is bedoeld als input voor de gesprekken hierover. Enige tijd geleden heeft het PLD dit document met dit doel ook al aan de gemeente toegestuurd.

Verslag vervolgbijeenkomst Lokale Democratie op 5 juni 2019 14 juni 2019

Op 5 juni 2019 is in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam de vervolgbijeenkomst Lokale Democratie gehouden.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie op 5 juni 13 mei 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie. Deze bijeenkomst is zowel bedoeld voor degenen die er op 4 april bij waren als voor nieuwkomers. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.

Verslag bijeenkomst ‘Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!’ 10 mei 2019

Op 4 april 2019 is in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam de bijeenkomst ‘Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!’ gehouden.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

 

Dialoog: ‘Ik zie, ik zie …Lokale Democratie’ 15 maart 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de dialoog: ‘Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!’ In deze dialoog willen we met inwoners onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en gemeente. De dialoog vindt plaats op 4 april van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.

2018

Brief aan College 20 december 2018

Op de bijeenkomst van 3 december is er een bijeenkomst geweest over het onderwerp ‘Leefbare Bereikbaarheid Leidschendam’. Het Platform had een brede groep belanghebbenden uitgenodigd om het met elkaar te hebben over hoe dit goed aangepakt kan worden. Het Platform staat een integrale aanpak voor waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Na de bijeenkomst zijn enkele leden van het Platform ook bij een aantal fracties van de gemeenteraad langs geweest om onze plannen toe te lichten. Zowel uit de bijeenkomst als de fractiebezoeken zijn vele nuttige suggesties naar voren gekomen. Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een brief aan het College van B&W. Deze brief kunt u hier lezen:  brief Bereikbaarheid LV def

Bijeenkomst Bereikbaarheid 29 november 2018

Met betrekking tot de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg is veel te doen. Het Platform is van mening dat een zo integraal mogelijke benadering met zo veel mogelijk relevante  belanghebbenden noodzakelijk is. Een concept aanpak hiervoor is opgesteld. Dat kunt u hier vinden: Projectplan Leefbare bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg 2019-2030

Verslag 21 november 29 november 2018

21 november heeft het Platform haar eerste openbare bijeenkomst gehad. Het verslag hiervan kunt u hier lezen: Verslag 21 november