Actiepunten

De volgende acties zijn al ondernomen en/of in gang gezet:

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is een debat georganiseerd over Lokale Democratie.
  • De gemeenteraad is benaderd om met inwoners een dialoog aan te gaan over Lokale Democratie.
  • Het thema Bereikbaarheid Leidschendam is gekozen om verder uit te werken voor een ‘lokaal-democratische aanpak’. Een concept hiervoor is opgesteld.
  • Wij waren aanwezig op de Dag van de Lokale Democratie. Inspiratie en kennis die wij daar opdeden, brengen wij over naar onze gemeente.
  • Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners meer bekend te maken met Lokale Democratie en Democratic Challenges.
  • Er is een bijeenkomst georganiseerd over Lokale Democratie.
  • Er is een dialoog georganiseerd in het kader van de Week van de Dialoog.