Vormgeving burgerparticipatie

Momenteel is er binnen de gemeente een proces in gang gezet om meer handen en voeten te geven aan burgerparticipatie. Vanuit het Platform Lokale Democratie is hierover dit document opgesteld. Het is bedoeld als input voor de gesprekken hierover. Enige tijd geleden heeft het PLD dit document met dit doel ook al aan de gemeente toegestuurd.

Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie op 5 juni

U bent van harte uitgenodigd voor de Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie. Deze bijeenkomst is zowel bedoeld voor degenen die er op 4 april bij waren als voor nieuwkomers. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30 – 22.00 u. in ‘De Blauwe Tram’ in Leidschendam. Meer informatie vindt u hier.