Doelstelling

Het Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg wil een bijdrage leveren aan zowel de landelijke als de lokale visie op Lokale Democratie en wil in de gemeente Leidschendam-Voorburg Lokale Democratie bevorderen. Verder wil het een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen.