Doelstelling van het Platform Lokale Democratie

Het Platform Lokale Democratie Leidschendam–Voorburg wil een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen. Verder wil het een bijdrage leveren aan zowel de landelijke als de lokale visie op lokale democratie.